Croeso i
Ruthin Dental © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Amdanom Ni

Mae Deintyddfa Rhuthun yn bractis annibynnol sy’n darparu gofal deintyddol breifat ac i’r GIG. Sefydlwyd y practis yn Rhuthun dros hanner can mlynedd yn ôl a rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod wedi gofalu am genhedlaethau o’r un teuluoedd. Mae gennym dîm medrus iawn o ddeintyddion yn y practis sy'n cyd-weithio gyda therapyddion a’n hylenyddion i ddarparu eich gofal deintyddol. Ein nôd yw rhoi y cyngor gorau posib er mwyn helpu cynnal eich iechyd deintyddol. Dentyddion Thomas Gregg BDS PGDip GDC 83449 Robert Winstanley BDS GDC 67808 Nicola Pharaoh BDS GDC 73173 Larissa Usanov BDS GDC 86127 Glesni Llwyd BDS GDC 212511 Ruth Goiricelaya Gonzalez BDS PGDip MSc GDC 220658 Stephen Kelso BDS MFDS RCPS GDC 73558 Therapyddion Heather McEvoy GDC 207456 Rebekah Rogers GDC 6461 Hylenyddion Carolyn Davies GDC 5651 Kate Jones GDC 102896 Catherine Almond GDC 245829 Mae perchnogion y practis, Robert Winstanley a Tom Gregg yn datblygu'r practis yn barhaus i allu cynnig triniaeth ddeintyddol rhagorol i gleifion mewn amgylchedd fodern. Cyn belled ag y bo modd, byddwch yn gweld yr un deintydd bob tro i ddarparu gofal cyson, ond os oes angen triniaeth mwy arbenigol, mae gennym ddeintyddion â ddiddordebau amrywiol arbeningol a sgiliau ychwanegol a fydd yn gallu eich helpu. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Deintyddfa Rhuthun
01824 703201 info@ruthindental.com
Croeso i
Ddeintyddfa Rhuthun
Dilynwch a Hoffwch ni ar Twitter a Facebook!
Mae’r clinigwyr yn cydweithio â nyrsus deintyddol hyfforddedig sy’n cynnig cefnogaeth yn ystod eich ymweliad i helpu wneud y profiad mor ddi-straen a phosib. Maent yn diweddaru ei hyfforddiant yn reolaidd fel eu bod mewn cysylltiad â’r technegau diweddaraf gan gynnwys rheoli heintiau ac atal traws-heintio. Mae’r tîm o dderbynyddion cyfeillgar sydd gennym yn sicrhau rhediad esmwyth y practis gan wneud eu gorau i’ch helpu gyda’r apwyntiadau ac unrhyw ymholiadau.
Robert A Winstanley BDS (Caeredin) Deintydd GDC: 67808 Daw Robert yn wreiddiol o Bolton, Swydd Gaerhirfryn lle roedd ei dad hefyd yn ddeintydd. Ar ôl graddio o Brifysgol Caeredin yn 1992, fe weithiodd yn Adran Llawfeddygaeth y Geg yng Nhaeredin, ac yna aeth ymlaen i weithio fel Uwch Swyddog yn Inffyrmari Brenhinol Manceinion lle cychwynodd ei dddiddordeb mewn mewnblaniadau deintyddol. Mae Robert wedi bod yn Neintyddfa Rhuthun ers 1998 ac wedi cyfuno swydd glinigol yn yr Adran Orthodontig yn Ysbyty Maelor Wrecsam am gyfnod o wyth mlynedd yn ystod yr amser hyn. Mae o bellach yn darparu triniaeth orthodontig ar gyfer cleifion yn Rhuthun a’r ardaloedd cyfagos. Mae o wedi bod yn Hyfforddwr Galwedigaethol, sy'n golygu mentora deintyddion sydd newydd gymhwyso yn ystod eu blwyddyn gyntaf ar ôl graddio. Mae Robert wedi cwblhau nifer o gyrsiau ôl-raddedig. Yn 2003 fe ymgymerodd â chwrs blwyddyn Mewnblannu Deintyddol o dan Athro C. Ucer. Mae hyn wedi ei alluogi i osod ac adfer Mewnblaniadau Deintyddol ar gyfer cleifion yn y practis yn Rhuthun ac hefyd ar gyfer cleifion a gyfeiriwyd o bractisau deintyddol eraill. Yn 2011 cwblhaodd Rhaglen Blwyddyn Deintyddiaeth Adferol yn Manceinion o dan Dr. Paul Tipton. Mae’n parhau o ddarparu triniaethau datblygedig y mae deintyddiaeth fodern yn ei gynnig i gleifion.
Thomas Gregg BDS (Bryste) Deintydd GDC: 83449 Graddiodd Tom o Ysgol Ddeintyddol Bryste yn 2004 lle dderbyniodd y wobr ddosbarth ar gyfer Prostheteg (Dannedd Gosod). Roedd bywyd gwledig yn galw ac ymunodd a Deintyddfa Rhuthun i gwblhau ei hyfforddiant galwedigaethol (VT) o dan arweiniad Robert Winstanley. Cyfarfu Tom a’i wraig yn yr ysgol Ddeintyddol a mae'r ddau yn byw ychydig filltiroedd tu allan i Rhuthun gyda'u teulu ifanc. Arweiniodd diddordeb Tom mewn deintyddiaeth cosmetig a gwelliant gwen i astudiaethau pellach yn Ysgol Ddeintyddol ôl-raddedig UCLAN lle y dyfarnwyd iddo Diploma mewn Deintyddiaeth Cosmetig Adferol yn 2011 ar ôl sawl blwyddyn o astudio a chwblhau portffolio o driniaethau sydd i’w weld yn y practis. Mae Tom yn parhau i gynnig triniaethau I gyflawni’r wên orau posib i’w gleifion gyda’r lleiafswm o driniaeth ymledol. Mae o wedi cofrestru ar gwrs Msc mewn Orthodonteg ym Mhrifysgol Warwick ac yn gallu darparu amrywiaeth eang o driniaethau orthodontig o sythwyr dannedd sefydlog i gyflinwyr (aligners) anweledig Mae Tom yn weithgar ym myd gwleidyddiaeth deintyddol ac yn Gadeirydd / Ysgrifennydd Adran Gogledd Cymru o Gymdeithas Ddeintyddol Prydain (undeb llafur deintyddol) ar hyn o bryd. Mae hefyd yn cynrychioli Gogledd Cymru fel Is-Gadeirydd y Pwyllgor Ymarfer Deintyddol Cyffredinol Cymru.
Ruthin Dental © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Amdanom Ni

Mae Deintyddfa Rhuthun yn bractis annibynnol sy’n darparu gofal deintyddol breifat ac i’r GIG. Sefydlwyd y practis yn Rhuthun dros hanner can mlynedd yn ôl a rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod wedi gofalu am genhedlaethau o’r un teuluoedd. Mae gennym dîm medrus iawn o ddeintyddion yn y practis sy'n cyd- weithio gyda therapyddion a’n hylenyddion i ddarparu eich gofal deintyddol. Ein nôd yw rhoi y cyngor gorau posib er mwyn helpu cynnal eich iechyd deintyddol. Dentyddion Thomas Gregg BDS PGDip GDC 83449 Robert Winstanley BDS GDC 67808 Nicola Pharaoh BDS GDC 73173 Larissa Usanov BDS GDC 86127 Glesni Llwyd BDS GDC 212511 Ruth Goiricelaya Gonzalez BDS PGDip MSc GDC 220658 Stephen Kelso BDS MFDS RCPS GDC 73558 Therapyddion Heather McEvoy GDC 207456 Rebekah Rogers GDC 6461 Hylenyddion Carolyn Davies GDC 5651 Kate Jones GDC 102896 Catherine Almond GDC 245829 Mae perchnogion y practis, Robert Winstanley a Tom Gregg yn datblygu'r practis yn barhaus i allu cynnig triniaeth ddeintyddol rhagorol i gleifion mewn amgylchedd fodern. Cyn belled ag y bo modd, byddwch yn gweld yr un deintydd bob tro i ddarparu gofal cyson, ond os oes angen triniaeth mwy arbenigol, mae gennym ddeintyddion â ddiddordebau amrywiol arbeningol a sgiliau ychwanegol a fydd yn gallu eich helpu. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Croeso i
Ddeintyddfa Rhuthun
Dilynwch a Hoffwch ni ar Twitter a Facebook!
Mae’r clinigwyr yn cydweithio â nyrsus deintyddol hyfforddedig sy’n cynnig cefnogaeth yn ystod eich ymweliad i helpu wneud y profiad mor ddi-straen a phosib. Maent yn diweddaru ei hyfforddiant yn reolaidd fel eu bod mewn cysylltiad â’r technegau diweddaraf gan gynnwys rheoli heintiau ac atal traws-heintio. Mae’r tîm o dderbynyddion cyfeillgar sydd gennym yn sicrhau rhediad esmwyth y practis gan wneud eu gorau i’ch helpu gyda’r apwyntiadau ac unrhyw ymholiadau.
Robert A Winstanley BDS (Caeredin) Deintydd GDC: 67808 Daw Robert yn wreiddiol o Bolton, Swydd Gaerhirfryn lle roedd ei dad hefyd yn ddeintydd. Ar ôl graddio o Brifysgol Caeredin yn 1992, fe weithiodd yn Adran Llawfeddygaeth y Geg yng Nhaeredin, ac yna aeth ymlaen i weithio fel Uwch Swyddog yn Inffyrmari Brenhinol Manceinion lle cychwynodd ei dddiddordeb mewn mewnblaniadau deintyddol. Mae Robert wedi bod yn Neintyddfa Rhuthun ers 1998 ac wedi cyfuno swydd glinigol yn yr Adran Orthodontig yn Ysbyty Maelor Wrecsam am gyfnod o wyth mlynedd yn ystod yr amser hyn. Mae o bellach yn darparu triniaeth orthodontig ar gyfer cleifion yn Rhuthun a’r ardaloedd cyfagos. Mae o wedi bod yn Hyfforddwr Galwedigaethol, sy'n golygu mentora deintyddion sydd newydd gymhwyso yn ystod eu blwyddyn gyntaf ar ôl graddio. Mae Robert wedi cwblhau nifer o gyrsiau ôl-raddedig. Yn 2003 fe ymgymerodd â chwrs blwyddyn Mewnblannu Deintyddol o dan Athro C. Ucer. Mae hyn wedi ei alluogi i osod ac adfer Mewnblaniadau Deintyddol ar gyfer cleifion yn y practis yn Rhuthun ac hefyd ar gyfer cleifion a gyfeiriwyd o bractisau deintyddol eraill. Yn 2011 cwblhaodd Rhaglen Blwyddyn Deintyddiaeth Adferol yn Manceinion o dan Dr. Paul Tipton. Mae’n parhau o ddarparu triniaethau datblygedig y mae deintyddiaeth fodern yn ei gynnig i gleifion.
Thomas Gregg BDS (Bryste) Deintydd GDC: 83449 Graddiodd Tom o Ysgol Ddeintyddol Bryste yn 2004 lle dderbyniodd y wobr ddosbarth ar gyfer Prostheteg (Dannedd Gosod). Roedd bywyd gwledig yn galw ac ymunodd a Deintyddfa Rhuthun i gwblhau ei hyfforddiant galwedigaethol (VT) o dan arweiniad Robert Winstanley. Cyfarfu Tom a’i wraig yn yr ysgol Ddeintyddol a mae'r ddau yn byw ychydig filltiroedd tu allan i Rhuthun gyda'u teulu ifanc. Arweiniodd diddordeb Tom mewn deintyddiaeth cosmetig a gwelliant gwen i astudiaethau pellach yn Ysgol Ddeintyddol ôl-raddedig UCLAN lle y dyfarnwyd iddo Diploma mewn Deintyddiaeth Cosmetig Adferol yn 2011 ar ôl sawl blwyddyn o astudio a chwblhau portffolio o driniaethau sydd i’w weld yn y practis. Mae Tom yn parhau i gynnig triniaethau I gyflawni’r wên orau posib i’w gleifion gyda’r lleiafswm o driniaeth ymledol. Mae o wedi cofrestru ar gwrs Msc mewn Orthodonteg ym Mhrifysgol Warwick ac yn gallu darparu amrywiaeth eang o driniaethau orthodontig o sythwyr dannedd sefydlog i gyflinwyr (aligners) anweledig Mae Tom yn weithgar ym myd gwleidyddiaeth deintyddol ac yn Gadeirydd / Ysgrifennydd Adran Gogledd Cymru o Gymdeithas Ddeintyddol Prydain (undeb llafur deintyddol) ar hyn o bryd. Mae hefyd yn cynrychioli Gogledd Cymru fel Is-Gadeirydd y Pwyllgor Ymarfer Deintyddol Cyffredinol Cymru.
Croeso i wefan
Deintyddfa Rhuthun
01824 703201 info@ruthindental.com