Ruthin Dental © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso i
Ruthin Dental
01824 703201 info@ruthindental.com

Ffioedd

Rydym yn cynnig ymgynghoriad yn rhad ac am ddim gyda'n Cydlynydd Triniaeth, Joanna Kettle i bob claf sy’n newydd i’r practis. Rydym yn deall fod gan bob unigolyn ei anghenion arbennig ei hun. Mi fydd hi’n trafod yr opsiynau gwahanol sydd gan y practis i’w gynnig ac sy’n addas ar eich cyfer. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. Aelodaeth Deintyddfa Rhuthun Mae’r aelodaeth yn cynnig nifer o fanteision gan gynnwys: Arbedion gwych. Lledaenu’r gost. Tawelwch meddwl. Agored i bawb ymuno er gwaethaf cyflwr presennol y geg. Syml i’w sefydlu. Apwyntiadau rheolaidd gyda’r deintydd a hylenydd Mae’r aelodaeth yn cynnwys: Mae apwyntiadau rheolaidd efo deintydd yn cynnwys 1. Archwiliad o’r ddannedd a’r deintgig 2. Pelydr-x angenrheidiol 3. Sgrinio am ganser y gêg Apwyntiad efo hylenydd i siwtio anghenion yr unigolyn ar gyfer glanhau a helpu gyda gweithredu gofal iechyd y geg. Apwyntiadau brys yn rhâd ac am ddim yn ystod oriau agor arferol. Cynllun Cymorth Brys Deintyddol Byd-eang sy’n cynnig cefnogaeth a chymorth i gleifion cynllun deintyddol sy'n gofyn am driniaeth yn dilyn trawma deintyddol a / neu argyfwng deintyddol neu ganser ar lafar. Amddiffyniad diswyddiadau ar gyfer eich taliadau cynllun misol hyd at 12 mis. Gostyniad o 20% ar ein ffioedd preifat ar gyfer triniaeth arferol a gwaith hylendid sydd ddim wedi ei gynnwys yn y cynllun.
Hyn i gyd am bris rhesymol fisol
Mae cost yr asesiad llawn 35 pwynt yn £63.90. Gall aelodau fwynhau arbedion mawr ar eu triniaeth glinigol deintyddol angenrheidiol ond ni ellir defnyddio yr arbedion hyn hefo gwaith cosmetig a mewnblaniadau. Efallai bydd rhaid codi tal am ymweliadau cychwynnol gyda hylenydd cyn i gleifion allu manteisio ar apwyntiadau chwe misol am ddim, ond bydd disgownt yn bethnasol i’r rhain. Mae rhestr o ffioedd llawn ar gael yn y Dderbynfa.

G.I.G.

Bydd cleifion G.I.G yn talu un o 3 ffi fydd yn ddibynnol ar anghenion eu triniaeth. Ers 1af o Ebrill 2016 mae costau triniaethau deintyddol y G.I.G. wedi cael ei ddosbarthu i fewn i system syml sy’n grwpio triniaethau i dri band o bris. Band 1 = £14.30. Archwiliadau, asesiad achos ac adroddiad, pelydrau-X, cyfarwyddyd hylendid llafar, addasiad i ddanedd gosod a graddfa sylfaenol a sglein Band 2 = £46.00. Graddfa a sglein uwch, llenwadau, tynnu dannedd, llawdriniaeth llafar. Band 3 = £199.10. Coronnau, pontydd, dannedd gosod llawn neu rhannol. Ar gyfer fwy o wybodaeth am o ran taliadau ewch i http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/localservices/dentistfaq/#have_to_pay_ Ar hyn o bryd, rydym yn gweithredu rhestr aros i gleifion newydd sy’n edrych am driniaethau y G.I.G. Credwn fod ein Cynllun a’r Gofal Breifat yn cynnig dewis amgen da i’r gofal sydd ar gael ar y G.I.G. Mae yna nifer o opsiynau ar gael i weddu at eich amgylchiadau unigol. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.
Ruthin Dental © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Ffioedd

Rydym yn cynnig ymgynghoriad yn rhad ac am ddim gyda'n Cydlynydd Triniaeth, Joanna Kettle i bob claf sy’n newydd i’r practis. Rydym yn deall fod gan bob unigolyn ei anghenion arbennig ei hun. Mi fydd hi’n trafod yr opsiynau gwahanol sydd gan y practis i’w gynnig ac sy’n addas ar eich cyfer. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. Aelodaeth Deintyddfa Rhuthun Mae’r aelodaeth yn cynnig nifer o fanteision gan gynnwys: Arbedion gwych. Lledaenu’r gost. Tawelwch meddwl. Agored i bawb ymuno er gwaethaf cyflwr presennol y geg. Syml i’w sefydlu. Apwyntiadau rheolaidd gyda’r deintydd a hylenydd Mae’r aelodaeth yn cynnwys: Mae apwyntiadau rheolaidd efo deintydd yn cynnwys 1. Archwiliad o’r ddannedd a’r deintgig 2. Pelydr-x angenrheidiol 3. Sgrinio am ganser y gêg Apwyntiad efo hylenydd i siwtio anghenion yr unigolyn ar gyfer glanhau a helpu gyda gweithredu gofal iechyd y geg. Apwyntiadau brys yn rhâd ac am ddim yn ystod oriau agor arferol. Cynllun Cymorth Brys Deintyddol Byd-eang sy’n cynnig cefnogaeth a chymorth i gleifion cynllun deintyddol sy'n gofyn am driniaeth yn dilyn trawma deintyddol a / neu argyfwng deintyddol neu ganser ar lafar. Amddiffyniad diswyddiadau ar gyfer eich taliadau cynllun misol hyd at 12 mis. Gostyniad o 20% ar ein ffioedd preifat ar gyfer triniaeth arferol a gwaith hylendid sydd ddim wedi ei gynnwys yn y cynllun.
Hyn i gyd am bris rhesymol fisol
Mae cost yr asesiad llawn 35 pwynt yn £63.90. Gall aelodau fwynhau arbedion mawr ar eu triniaeth glinigol deintyddol angenrheidiol ond ni ellir defnyddio yr arbedion hyn hefo gwaith cosmetig a mewnblaniadau. Efallai bydd rhaid codi tal am ymweliadau cychwynnol gyda hylenydd cyn i gleifion allu manteisio ar apwyntiadau chwe misol am ddim, ond bydd disgownt yn bethnasol i’r rhain. Mae rhestr o ffioedd llawn ar gael yn y Dderbynfa.

G.I.G.

Bydd cleifion G.I.G yn talu un o 3 ffi fydd yn ddibynnol ar anghenion eu triniaeth. Ers 1af o Ebrill 2016 mae costau triniaethau deintyddol y G.I.G. wedi cael ei ddosbarthu i fewn i system syml sy’n grwpio triniaethau i dri band o bris. Band 1 = £14.30. Archwiliadau, asesiad achos ac adroddiad, pelydrau-X, cyfarwyddyd hylendid llafar, addasiad i ddanedd gosod a graddfa sylfaenol a sglein Band 2 = £46.00. Graddfa a sglein uwch, llenwadau, tynnu dannedd, llawdriniaeth llafar. Band 3 = £199.10. Coronnau, pontydd, dannedd gosod llawn neu rhannol. Ar gyfer fwy o wybodaeth am o ran taliadau ewch i http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/localservices/dentistfaq/#have_to_p ay_ Ar hyn o bryd, rydym yn gweithredu rhestr aros i gleifion newydd sy’n edrych am driniaethau y G.I.G. Credwn fod ein Cynllun a’r Gofal Breifat yn cynnig dewis amgen da i’r gofal sydd ar gael ar y G.I.G. Mae yna nifer o opsiynau ar gael i weddu at eich amgylchiadau unigol. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.
Croeso i wefan
Deintyddfa Rhuthun
01824 703201 info@ruthindental.com