Ruthin Dental © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cysylltu

Cysylltwch â ni dros y ffôn, drwy ebost neu galwch fewn i’r ddeintyddfa i wneud apwyntiad…. Deintyddfa Rhuthun Clydfan, Stryd y Farchnad Rhuthun Sir Ddinbych LL15 1AU Ffôn: 01824 703 201 Ebost: info@ruthindental.com Mae’r ddeintyddfa ar Stryd y Farchnad ar gornel Stryd y Mount. O Sgwar San Pedr, ewch lawr y ffordd sydd ar gornel banc yr HSBC, heibio’r maes parcio a’r capel ac mae’r ddeintyddfa ar y chwith. O gylchfan y Ganolfan Grefftau, dewiswch yr allanfa sy’n arwain i ganol y dref ac mae’r ddeintyddfa ar y dde heibio rhes o dai ar gornel Stryd y Mount.
Croeso i
Ruthin Dental
01824 703201 info@ruthindental.com
Os oes gennych unrhyw bryderon Rydym yn croesawu pob adborth/sylw a mi fydd hyn yn helpu i wella ein gwasanaeth. Ein nôd yw cynnig gofal o’r safon uchaf i'n cleifion. Gallwch wneud ymholiadau neu godi unrhyw bryderon sydd gennych. Mae gennym drefn cwyno ac fe wnawn ein gorau i ddatrys unrhyw faterion sy’n codi . Gallwch yrru eich pryderon yn ysgrifenedig at y tîm rheoli i: Ddeintyddfa Rhuthun, Clydfan, Stryd y Farchnad, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1AU Ffôn: 01824 703 201 Ebost: info@ruthindental.com Fel arall, gall cleifion y GIG godi pryderon trwy gysylltu â'r tîm pryderon Ffôn: 01248 384194. Ebost: concernsteam.bcu@wales.nhs.uk Gall cleifion preifat gysylltu â'r Gwasanaeth Cwynion Deintyddol trwy ffonio: 08456 120 540 neu ewch i www.dentalcomplaints.org.uk General Dental Council, 37n Wimpole Street, London W1G 8DQ. Ffôn: 02071 676 000
Ruthin Dental © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cysylltu

Cysylltwch â ni dros y ffôn, drwy ebost neu galwch fewn i’r ddeintyddfa i wneud apwyntiad…. Deintyddfa Rhuthun Clydfan, Stryd y Farchnad Rhuthun Sir Ddinbych LL15 1AU Ffôn: 01824 703 201 Ebost: info@ruthindental.com Mae’r ddeintyddfa ar Stryd y Farchnad ar gornel Stryd y Mount. O Sgwar San Pedr, ewch lawr y ffordd sydd ar gornel banc yr HSBC, heibio’r maes parcio a’r capel ac mae’r ddeintyddfa ar y chwith. O gylchfan y Ganolfan Grefftau, dewiswch yr allanfa sy’n arwain i ganol y dref ac mae’r ddeintyddfa ar y dde heibio rhes o dai ar gornel Stryd y Mount.
Os oes gennych unrhyw bryderon Rydym yn croesawu pob adborth/sylw a mi fydd hyn yn helpu i wella ein gwasanaeth. Ein nôd yw cynnig gofal o’r safon uchaf i'n cleifion. Gallwch wneud ymholiadau neu godi unrhyw bryderon sydd gennych. Mae gennym drefn cwyno ac fe wnawn ein gorau i ddatrys unrhyw faterion sy’n codi . Gallwch yrru eich pryderon yn ysgrifenedig at y tîm rheoli i: Ddeintyddfa Rhuthun, Clydfan, Stryd y Farchnad, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1AU Ffôn: 01824 703 201 Ebost: info@ruthindental.com Fel arall, gall cleifion y GIG godi pryderon trwy gysylltu â'r tîm pryderon Ffôn: 01248 384194. Ebost: concernsteam.bcu@wales.nhs.uk Gall cleifion preifat gysylltu â'r Gwasanaeth Cwynion Deintyddol trwy ffonio: 08456 120 540 neu ewch i www.dentalcomplaints.org.uk General Dental Council, 37n Wimpole Street, London W1G 8DQ. Ffôn: 02071 676 000
Croeso i wefan
Deintyddfa Rhuthun
01824 703201 info@ruthindental.com