Ruthin Dental © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs
Robert A Winstanley BDS (Caeredin) Dentist GDC: 67808 Daw Robert yn wreiddiol o Bolton, Swydd Gaerhirfryn lle roedd ei dad hefyd yn ddeintydd. Ar ôl graddio o Brifysgol Caeredin yn 1992, fe weithiodd yn Adran Llawfeddygaeth y Geg yng Nhaeredin, ac yna aeth ymlaen i weithio fel Uwch Swyddog yn Inffyrmari Brenhinol Manceinion lle cychwynodd ei dddiddordeb mewn mewnblaniadau deintyddol. Mae Robert wedi bod yn Neintyddfa Rhuthun ers 1998 ac wedi cyfuno swydd glinigol yn yr Adran Orthodontig yn Ysbyty Maelor Wrecsam am gyfnod o wyth mlynedd yn ystod yr amser hyn. Mae o bellach yn darparu triniaeth orthodontig ar gyfer cleifion yn Rhuthun a’r ardaloedd cyfagos. Mae o wedi bod yn Hyfforddwr Galwedigaethol, sy'n golygu mentora deintyddion sydd newydd gymhwyso yn ystod eu blwyddyn gyntaf ar ôl graddio. Mae Robert wedi cwblhau nifer o gyrsiau ôl-raddedig. Yn 2003 fe ymgymerodd â chwrs blwyddyn Mewnblannu Deintyddol o dan Athro C. Ucer. Mae hyn wedi ei alluogi i osod ac adfer Mewnblaniadau Deintyddol ar gyfer cleifion yn y practis yn Rhuthun ac hefyd ar gyfer cleifion a gyfeiriwyd o bractisau deintyddol eraill. Yn 2011 cwblhaodd Rhaglen Blwyddyn Deintyddiaeth Adferol yn Manceinion o dan Dr. Paul Tipton. Mae’n parhau o ddarparu triniaethau datblygedig y mae deintyddiaeth fodern yn ei gynnig i gleifion.
Thomas Gregg BDS (Bryste) Dentist GDC: 83449 Graddiodd Tom o Ysgol Ddeintyddol Bryste yn 2004 lle dderbyniodd y wobr ddosbarth ar gyfer Prostheteg (Dannedd Gosod). Roedd bywyd gwledig yn galw ac ymunodd a Deintyddfa Rhuthun i gwblhau ei hyfforddiant galwedigaethol (VT) o dan arweiniad Robert Winstanley. Cyfarfu Tom a’i wraig yn yr ysgol Ddeintyddol a mae'r ddau yn byw ychydig filltiroedd tu allan i Rhuthun gyda'u teulu ifanc. Arweiniodd diddordeb Tom mewn deintyddiaeth cosmetig a gwelliant gwen i astudiaethau pellach yn Ysgol Ddeintyddol ôl- raddedig UCLAN lle y dyfarnwyd iddo Diploma mewn Deintyddiaeth Cosmetig Adferol yn 2011 ar ôl sawl blwyddyn o astudio a chwblhau portffolio o driniaethau sydd i’w weld yn y practis. Mae Tom yn parhau i gynnig triniaethau I gyflawni’r wên orau posib i’w gleifion gyda’r lleiafswm o driniaeth ymledol. Mae o wedi cael Ôl-radd mewn Orthodonteg ym Mhrifysgol Swydd Warwick ac yn gallu darparu amrywiaeth eang o driniaethau orthodontig o sythwyr dannedd sefydlog i gyflinwyr (aligners) anweledig Mae Tom yn weithgar ym myd gwleidyddiaeth deintyddol ac yn Gadeirydd / Ysgrifennydd Adran Gogledd Cymru o Gymdeithas Ddeintyddol Prydain (undeb llafur deintyddol) ar hyn o bryd. Mae hefyd yn cynrychioli Gogledd Cymru fel Is-Gadeirydd y Pwyllgor Ymarfer Deintyddol Cyffredinol Cymru.
Mae’r clinigwyr yn cydweithio â nyrsus deintyddol hyfforddedig sy’n cynnig cefnogaeth yn ystod eich ymweliad i helpu wneud y profiad mor ddi-straen a phosib. Maent yn diweddaru ei hyfforddiant yn reolaidd fel eu bod mewn cysylltiad â’r technegau diweddaraf gan gynnwys rheoli heintiau ac atal traws-heintio. Mae’r tîm o dderbynyddion cyfeillgar sydd gennym yn sicrhau rhediad esmwyth y practis gan wneud eu gorau i’ch helpu gyda’r apwyntiadau ac unrhyw ymholiadau.

Deintyddion

Thomas Gregg BDS PGDip GDC 83449 Robert Winstanley BDS GDC 67808 Nicola Pharaoh BDS GDC 73173 Stephen Kelso BDS MFDS RCPS GDC 73558 Glesni Llwyd BDS GDC 212511 Sarah Gregg BDS GDC 103329 Lauren Williams BDS GDC 284353Sophie Sherwood- Pratten BDS MFDS GDC 290581 Emma Sampson BDS 283913

Therapyddion

Heather McEvoy GDC 207456 Catriona Nibbs GDC 303165

Hylenyddion

Carolyn Davies GDC 5651 Kate Jones GDC 102896 Catherine Almond GDC 245829

Deintyddion

Thomas Gregg BDS PGDip GDC 83449 Robert Winstanley BDS GDC 67808 Nicola Pharaoh BDS GDC 73173 Stephen Kelso BDS MFDS RCPS GDC 73558 Glesni Llwyd BDS GDC 212511 Sarah Gregg BDS GDC 103329 Lauren Williams BDS GDC 284353Sophie Sherwood- Pratten BDS MFDS GDC 290581 Emma Sampson BDS 283913

Therapyddion

Heather McEvoy GDC 207456 Catriona Nibbs GDC 303165

Hylenyddion

Carolyn Davies GDC 5651 Kate Jones GDC 102896 Catherine Almond GDC 245829
Mae’r clinigwyr yn cydweithio â nyrsus deintyddol hyfforddedig sy’n cynnig cefnogaeth yn ystod eich ymweliad i helpu wneud y profiad mor ddi-straen a phosib. Maent yn diweddaru ei hyfforddiant yn reolaidd fel eu bod mewn cysylltiad â’r technegau diweddaraf gan gynnwys rheoli heintiau ac atal traws-heintio. Mae’r tîm o dderbynyddion cyfeillgar sydd gennym yn sicrhau rhediad esmwyth y practis gan wneud eu gorau i’ch helpu gyda’r apwyntiadau ac unrhyw ymholiadau.
Robert A Winstanley BDS (Caeredin) Dentist GDC: 67808 Daw Robert yn wreiddiol o Bolton, Swydd Gaerhirfryn lle roedd ei dad hefyd yn ddeintydd. Ar ôl graddio o Brifysgol Caeredin yn 1992, fe weithiodd yn Adran Llawfeddygaeth y Geg yng Nhaeredin, ac yna aeth ymlaen i weithio fel Uwch Swyddog yn Inffyrmari Brenhinol Manceinion lle cychwynodd ei dddiddordeb mewn mewnblaniadau deintyddol. Mae Robert wedi bod yn Neintyddfa Rhuthun ers 1998 ac wedi cyfuno swydd glinigol yn yr Adran Orthodontig yn Ysbyty Maelor Wrecsam am gyfnod o wyth mlynedd yn ystod yr amser hyn. Mae o bellach yn darparu triniaeth orthodontig ar gyfer cleifion yn Rhuthun a’r ardaloedd cyfagos. Mae o wedi bod yn Hyfforddwr Galwedigaethol, sy'n golygu mentora deintyddion sydd newydd gymhwyso yn ystod eu blwyddyn gyntaf ar ôl graddio. Mae Robert wedi cwblhau nifer o gyrsiau ôl-raddedig. Yn 2003 fe ymgymerodd â chwrs blwyddyn Mewnblannu Deintyddol o dan Athro C. Ucer. Mae hyn wedi ei alluogi i osod ac adfer Mewnblaniadau Deintyddol ar gyfer cleifion yn y practis yn Rhuthun ac hefyd ar gyfer cleifion a gyfeiriwyd o bractisau deintyddol eraill. Yn 2011 cwblhaodd Rhaglen Blwyddyn Deintyddiaeth Adferol yn Manceinion o dan Dr. Paul Tipton. Mae’n parhau o ddarparu triniaethau datblygedig y mae deintyddiaeth fodern yn ei gynnig i gleifion.
Thomas Gregg BDS (Bryste) Dentist GDC: 83449 Graddiodd Tom o Ysgol Ddeintyddol Bryste yn 2004 lle dderbyniodd y wobr ddosbarth ar gyfer Prostheteg (Dannedd Gosod). Roedd bywyd gwledig yn galw ac ymunodd a Deintyddfa Rhuthun i gwblhau ei hyfforddiant galwedigaethol (VT) o dan arweiniad Robert Winstanley. Cyfarfu Tom a’i wraig yn yr ysgol Ddeintyddol a mae'r ddau yn byw ychydig filltiroedd tu allan i Rhuthun gyda'u teulu ifanc. Arweiniodd diddordeb Tom mewn deintyddiaeth cosmetig a gwelliant gwen i astudiaethau pellach yn Ysgol Ddeintyddol ôl- raddedig UCLAN lle y dyfarnwyd iddo Diploma mewn Deintyddiaeth Cosmetig Adferol yn 2011 ar ôl sawl blwyddyn o astudio a chwblhau portffolio o driniaethau sydd i’w weld yn y practis. Mae Tom yn parhau i gynnig triniaethau I gyflawni’r wên orau posib i’w gleifion gyda’r lleiafswm o driniaeth ymledol. Mae o wedi cael Ôl-radd mewn Orthodonteg ym Mhrifysgol Swydd Warwick ac yn gallu darparu amrywiaeth eang o driniaethau orthodontig o sythwyr dannedd sefydlog i gyflinwyr (aligners) anweledig Mae Tom yn weithgar ym myd gwleidyddiaeth deintyddol ac yn Gadeirydd / Ysgrifennydd Adran Gogledd Cymru o Gymdeithas Ddeintyddol Prydain (undeb llafur deintyddol) ar hyn o bryd. Mae hefyd yn cynrychioli Gogledd Cymru fel Is-Gadeirydd y Pwyllgor Ymarfer Deintyddol Cyffredinol Cymru.
Ruthin Dental © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs